ads.push(21);					ads.push(40);															ads.push(28);					ads.push(29);										$('.banner_left').cycle({fx: 'fade', delay: 3000, speed: 500, timeout: 3000, before: onAdsBefore});
				
			
Tình hình là ông cậu k chơi chào mào nữa chuyển qua cu gáy nên thanh lý mấy e chào mào giọng bình dương
Gồm có 2 con chim mồi dạy và 5 con tơ đã ra cứng giọng. Ổng bán với giá là 7 triệu ==> 7 con. mua lẽ thì chim tơ 1tr5 nha chim mồi dạy thì thương lượng
sdt của ổng è: 0908781772 miễn SMS